office@jeleva.com
България, 4000 Пловдив ул."Скайлер" 3, ет.1

Адвокатска кантора
Желеви

Предоставяне на правни съвети и услуги, с оглед нуждите на юридически и физически лица за разрешаването на казуси от национален, европейски или международен характер.

ПРИНЦИПИВ работата си се ръководим от няколко основни принципи:

коректност, професионализъм, лоялност, конфиденциалност, експедитивност

Сфери на дейност

Ние изслушваме нашите клиенти и разрешаваме техните проблеми.
ГРАЖДАНСКО ПРОВО

ГРАЖДАНСКО ПРОВО

Писмени и устни консултации по гражданско правни спорове и взаимоотношения, представителство пред трети лица, провеждане на преговори, преддоговорни отношения, изготвяне на споразумения, декларации, покани, писма, процесуално представителство по гражданско правни спорове, обезпечения, представителство по образуване, водене и предоставяне на процесуална защита по изпълнителни дела, представителство при публични продани, участие в търгове, абонаментно обслужване на лица и фирми.
ВЕЩНО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

Консултации във връзка с придобиване и разпореждане с недвижими имоти, проверки, изготвяне на предварителни договори, проекти за нотариални актове, за делби, споразумения, представителство пред нотариус при сделки с недвижими имоти- продажби, дарения, прехвърляния и други актове, съдебна защита на владението и на правото на собственост, управление на имоти, производства по ЗУЕС (етажна собственост), съдебна защита и представителство при вещно правни спорове.
НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Уреждане на наследствени спорове и взаимоотношения, консултации относно реда и правата при наследяване по закон и по завещание, изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на саморъчни и нотариални завещания, откриване на наследство, приемане и отказ от наследство, приемане на наследствената маса под опис, доброволна и съдебна делба на наследство, искове за възстановяване на запазена част от наследство, искове за отменяне на завещание.

ЗА НАСРазполагаме с екип от висококвалифицирани адвокати и сътрудници

АДВОКАТИ
Предлага на клиентите си висококачествена юридическа помощ в различни области на правото.
СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСИЧКИ
Към всеки казус се подхожда изключително отговорно, с оглед намирането на най-правилното решение за клиента.
01234567890ЧЛЕНОВЕ
012345678900123456789001234567890РЕШЕНИ СЛУЧАИ
0123456789001234567890ДОВЕРЕНИ ПАРТНЬОРИ
http://v3.jeleva.com/wp-content/uploads/2021/04/jelevi-logo-color_1_50_1_50.png

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАСРаботят изключително внимателно и отговорно и се справят отлично с възложените им действия.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАСРаботят изключително внимателно и отговорно и се справят отлично с възложените им действия.

Ние с вас сме адвокати - и това е важно. И докато си спомняме това, успехът ни очаква

Ние с вас сме адвокати - и това е важно. И докато си спомняме това, успехът ни очаква

ЕЛИЦА ХРИСТЕВА

ЕЛИЦА ХРИСТЕВА

Стажант

Свържете се с нас

  Контакти

  РАБОТНО ВРЕМЕ:
  Пон-Пет: 9:00 – 16:00ч
  АДРЕС:
  България, 4000 Пловдив
  ул."Скайлер" 3, ет.1
  http://v3.jeleva.com/wp-content/uploads/2021/04/jelevi-logo-color_1_50_1_50.png
  България, 4000 Пловдив ул."Скайлер" 3, ет.

  © Всички права запазени 2021-Jeleva.com.
  Уеб сайт от: Seomax