office@jeleva.com
България, 4000 Пловдив ул."Скайлер" 3, ет.1

За мен

Изабела Желева

AДВОКАТ

E-MAIL
izabela@jeleva.com
ТЕЛЕФОН
+359 888 782 037

‘A highly astute divorce lawyer who takes charge of cases and ensures they are kept moving with purpose’(Legal500), I have particular experience in divorce and matrimonial finances, often involving high value assets with complex business.

Образование и биография

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕСПУ „Лиляна Димитрова”, гр.Пловдив, сега СОУ” Св.Патриарх Евтимий”
магистратура по право, в Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски”, 2004г, магистратура по Дипломация и международни отношения в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 2017г.

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ

– Certificat de stage, Universite D`ete Perpinan, Franse – 1995г
– Търговски сделки – 2008г.
– Право на Европейския съюз, правила за определяне на международната подведомственост и подсъдност на различните видове граждански, търговски и семейни дела. Заповедно производство и европейски изпълнителни основания – 2009г.
– Несъстоятелност на търговски дружества – 2009г., допълнителна квалификация 2014г.
– Актуални проблеми в данъчното производство – 2009г.
– „ЗУТ“ и „ГПК“ – 2009г.
– Семейно право – 2010г.
– Изпълнително и заповедно производство по реда на ГПК – 2010г.
– Публично-частно партньорство – 2012г.
– Семейни дела с международен елемент – 2017г.
– Застрахователните договори по Кодекса на застраховането- 2017г.
– Защита на личните данни – 2018г.
– Медиация – доброволно разрешаване на спорове – 2021г.

ПРАКТИКА

От 2005г вписана в Адвокатска колегия, Пловдив;
Чужди езици: Френски, Английски език

Свържете се с Изабела Желева

http://v3.jeleva.com/wp-content/uploads/2021/04/jelevi-logo-color_1_50_1_50.png
България, 4000 Пловдив ул."Скайлер" 3, ет.

© Всички права запазени 2021-Jeleva.com.
Уеб сайт от: Seomax